Pakiet nr 10

Buyer Name
SZPITAL REJONOWY W RACIBORZU IM. DR JÓZEFA ROSTKA
Total no. of suppliers
1
Supplier name
ASCLEPIOS S.A.

Description

Pakiet nr 1: Leki cz. 1.
Pakiet nr 2: Leki cz. 2.
Pakiet nr 3: Leki cz. 3.
Pakiet nr 4: Leki cz. 4.
Pakiet nr 5: Leki cz. 5.
Pakiet nr 6: Albuminy ludzkie.
Pakiet nr 8: Immunoglobuliny.
Pakiet nr 9: Spirytus vini 96, Benzyna.
Pakiet nr 10: Leki onkologiczne i tenofovir.
Pakiet nr 11: Antybiotyki i chemioterapeutyki.
Pakiet nr 12: Fraxiparine.
Pakiet nr 13: Infuzory.
Pakiet nr 14: Vinorelbine.
Pakiet nr 15: Żywienie dojelitowe, pozajelitowe i płyny infuzyjne.
Pakiet nr 16: Płyny infuzyjne do przygotowywania chemioterapii.
Pakiet nr 17: Płyny infuzyjne.
Pakiet nr 18: Interferon pegylowany alfa 2 a z kompatybilną do niego, rybaviryną dawkowany niezależnie od masy ciała, do leczenia WZW typu C.
Pakiet nr 19: Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową – exviera, viekirax.
Pakiet nr 20: Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B – entekawirem.
Pakiet nr 21: Caelyx.
Pakiet nr 22: Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B – adefovirem.
Pakiet nr 23: Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C – daklatasvirem.
Pakiet nr 24: Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C – terapią bezinterferonową – Sovaldi, Harvoni.
Pakiet nr 25: Myozyme – do leczenia choroby Pompego.
Pakiet nr 26: Darbepoetyna.
Pakiet nr 27: Eylea.
Pakiet nr 28: Gazy medyczne.

Date published
14/01/2017

OCID
ocds-0c46vo-0133-014672-2017
Categories (CPV)
33600000 33600000 33100000 24300000 - Pharmaceutical products

About Spend Network

Copyright 2020 Ticon UK Limited. Ticon is a UK company registered at Raincloud, Vincent Square, London, England, SW1P 2PD under company number 04962733.

  • Legal
  • Privacy
  • Support

More from Spend Network