Komunikační systém sestra-pacient

Buyer Name
THOMAYEROVA NEMOCNICE
Total no. of suppliers
1
Supplier name
ZPT VIGANTICE SPOL. S R.O.

Description

Dodávka 1 ks Uroflowmetru s EMG modulem – přístroj k diagnostice patologie dolních vývodních močových cest.
Dodávka 1 ks Ultrazvukového diagnostického přístroje pro vybavení pracoviště superspecializované péče o dětské pacienty s urologickými úrazy.
Dodávka 1 ks Biofeedback s EMG modulem – přístroje pro nácviky mikce u dysfunkcí dolních močových cest.
Dodávka 1 ks Modulární akumulátorové vrtačky – kostní vrtačky pro dětské pacienty odpovídající stavbou těla dospělému člověku.
Dodávka 2 ks kostní vrtačky bateriové pro operace na dětském skeletu – určená ke kostním operacím a k zavádění kovových implantátů ke stabilizaci zlomenin.
Dodávka komunikačního systému Sestra-Pacient k verbální komunikaci s ošetřujícím personálem.
Dodávka 25 ks – Nemocniční lůžko s možností polohování.
Dodávka 1 ks Transportního lůžka – Stretcher – Transparentní, RTG průsvitný vozík pro převoz dětských pacientů s tělesným vzrůstem odpovídajícím dospělému jedinci.

Date published
14/01/2017

OCID
ocds-0c46vo-0133-014668-2017
Categories (CPV)
33162100 33125000 33112200 33162100 32571000 33192120 33192160 - Operating-theatre devices

About Spend Network

Copyright 2020 Ticon UK Limited. Ticon is a UK company registered at Raincloud, Vincent Square, London, England, SW1P 2PD under company number 04962733.

  • Legal
  • Privacy
  • Support

More from Spend Network