Pakiet nr 1

Buyer Name
SZPITAL REJONOWY W RACIBORZU IM. DR. JÓZEFA ROSTKA
Total no. of suppliers
1
Supplier name
ASCLEPIOS S.A.

Description

Dostawa produktów leczniczych i medycznych wg formularza cenowego nr 7/2015 (34 pakiety-zadania):
— Pakiet nr 1: Leki cz. 1,
— Pakiet nr 2: Leki cz. 2,
— Pakiet nr 3: Leki cz. 3,
— Pakiet nr 4: Leki cz. 4,
— Pakiet nr 5: Leki cz. 5,
— Pakiet nr 6: Leki cz. 6,
— Pakiet nr 7: Leki cz. 7,
— Pakiet nr 8: Immunoglobuliny, albuminy,
— Pakiet nr 9: Spirytus vini 96, Benzyna,
— Pakiet nr 10: Leki onkologiczne i tenofovir,
— Pakiet nr 11: Antybiotyki i chemioterapeutyki,
— Pakiet nr 12: Fraxiparine,
— Pakiet nr 13: Infuzory,
— Pakiet nr 14: Vinorelbine,
— Pakiet nr 15: Capecitabine,
— Pakiet nr 16: Thiopental,
— Pakiet nr 17: Żywienie dojelitowe, pozajelitowe i płyny infuzyjne,
— Pakiet nr 18: Płyny infuzyjne do przygotowywania chemioterapii,
— Pakiet nr 19: Płyny infuzyjne,
— Pakiet nr 20: Środki kontrastowe do tomografii komputerowej – IOHEXOL,
— Pakiet nr 21: Środki kontrastowe do tomografii komputerowej – IOMEPROLUM,
— Pakiet nr 22: Środki kontrastowe do tomografii komputerowej – IOPROMIDE,
— Pakiet nr 23: Interferon pegylowany alfa 2 a z kompatybilną do niego, rybaviryną dawkowany niezależnie od masy ciała, do leczenia WZW typu C,
— Pakiet nr 24: Interferon pegylowany alfa 2b z kompatybilną do niego rybawiryną, dawkowany zależnie od masy ciała do leczenia WZW typu C,
— Pakiet nr 25: Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C – exviera, viekirax,
— Pakiet nr 26: Leczenie WZW typu B lamiwudyną,
— Pakiet nr 27: Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B – entekawirem,
— Pakiet nr 28: Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C – telaprevirem. Caelyx,
— Pakiet nr 29: Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B – adefovirem,
— Pakiet nr 30: Myozyme – do leczenia choroby Pompego,
— Pakiet nr 31: Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C – daklinza,
— Pakiet nr 32: Darbepoetyna,
— Pakiet nr 33: Gazy medyczne,
— Pakiet nr 34: Artykuły pomocnicze do receptury.

Date published
13/01/2016

OCID
ocds-0c46vo-0133-009569-2016
Categories (CPV)
33600000 - Pharmaceutical products

About Spend Network

Copyright 2020 Ticon UK Limited. Ticon is a UK company registered at Raincloud, Vincent Square, London, England, SW1P 2PD under company number 04962733.

  • Legal
  • Privacy
  • Support

More from Spend Network