Usługi w zakresie organizowania seminariów

Buyer: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Przedmiotem zamówienia, objętym Umową Ramową, jest organizacja i obsługa logistyczna konferencji szkoleniowych dla wnioskodawców i beneficjentów NFOŚiGW, w tym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie POIiŚ, odbywających się poza siedzibą NFOŚiGW w latach 2014 i 2015. Konferencja szkoleniowa może obejmować wizytę techniczną w wyznaczonym przez Zamawiającego obiekcie położonym w odległości do 70 km od miejsca zakwaterowania.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części II i Części III SIWZ.

Country:
Country:
Poland

Published:
Published date:
Apr 11 2014

Deadline:
Deadline:
Apr 24 2014

Value:
Value:
PLN 60,975,610


CPVs:
CPVs:
79951000 - Seminar organisation services
79952000 - Event services

Address:
Address:
ul. Konstruktorska 3A
Warszawa
Poland

Location:
Location:
Warszawa

Contact:
Contact:
Dominika Chwałek

Email:
Email:
d.chwalek@nfosigw.gov.pl
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
124449-2014


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo