Zakup wyposażenia na potrzeby Oddziału Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią.

Buyer: Samodzielny Publiczny ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Pakiet nr 1: Zamówienie obejmuje dostawę wózków medycznych z dodatkowym wyposażeniem wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz z nieodpłatnym przeszkoleniem personelu Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1.1 – Formularz Szczegółowy Oferty oraz Załącznik nr 5A – Projekt umowy.

Country:
Country:
Poland

Published:
Published date:
Apr 05 2017

Deadline:
Deadline:
May 11 2017

CPVs:
CPVs:
31515000 - Ultraviolet lamps

Address:
Address:
ul. M. Skłodowskiej-Curie 26
Białystok
Poland

Location:
Location:
Białystok

Contact:
Contact:
Renata Rurarz

Email:
Email:
zamowienia.wsz@gmail.com

Tel:
Tel:
+48 857488531
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
125813-2017


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo