Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania

Buyer: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz dostawą do siedziby Zamawiającego 2 szt. fabrycznie nowych nośników osprzętu komunalnego z zabudową zamiatarki wraz z wymiennym osprzętem zimowym dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do SIWZ.
Miejsce dostarczenia przedmiotu zamówienia – Baza Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków.
Wykonawca udzieli na cały przedmiot niniejszego zamówienia min. 24 miesięcznego okresu gwarancji (licząc od daty protokołu zdawczo- odbiorczego) zarówno na nośniki osprzętu komunalnego z zabudową zamiatarki oraz wymienny osprzęt zimowy.

Country:
Country:
Poland

Published:
Published date:
Oct 14 2015

Deadline:
Deadline:
Nov 19 2015

CPVs:
CPVs:
34144000 - Special-purpose motor vehicles
34144430 - Road-sweeping vehicles

Address:
Address:
ul. Nowohucka 1
Kraków
Poland

Location:
Location:
Kraków

Contact:
Contact:
Beata Wolnik

Email:
Email:
zp@mpo.krakow.pl

Tel:
Tel:
+48 126462330
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
360771-2015


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo