Urządzenia medyczne

Buyer: Szpital Ogólny w Kolnie


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
1) Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie sterylizatora plazmowego dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Kolnie w ilościach, asortymencie i o parametrach wymaganych wg załącznika Nr 2 do SIWZ.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
b) Zestawienie asortymentowo – ilościowe i zestawienie parametrów wymaganych i podlegających ocenie dotyczące oferowanego sprzętu medycznego, określone w załączniku Nr 2 do SIWZ.
c) Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, szkolenia dotyczące aparatury medycznej będącej przedmiotem zamówienia określone w załączniku Nr 3 do SIWZ.
d) Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone w istotnych postanowieniach umowy.

Country:
Country:
Poland

Published:
Published date:
Oct 14 2015

Deadline:
Deadline:
Nov 20 2015

CPVs:
CPVs:
33100000 - Medical equipments
33191100 - Steriliser

Address:
Address:
ul. Wojska Polskiego 69
Kolno
Poland

Location:
Location:
Kolno

Contact:
Contact:
Monika Polkowska

Email:
Email:
zp@szpitalkolno.pl

Tel:
Tel:
+48 862782576
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
360920-2015


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo