Organizace veletrhů a výstav

Buyer: Česká agentura na podporu obchodu


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Veřejná zakázka je rozdělena na dvě samostatné části. 1. část veřejné zakázky: Novumm. 2. část veřejné zakázky: Novumm KET. Uchazeč může podat svou nabídku do obou částí nebo pouze do jedné části veřejné zakázky. Podrobná specifikace předmětu plnění v jednotlivých částech je uvedena níže, dále v bodě 4 a příloze č. 5 a č. 6 zadávací dokumentace. V každé části veřejné zakázky bude uzavřena samostatná rámcová smlouva s max. 8 (slovy: osmi) uchazeči na zajištění realizace expozic pro zadavatele na zahraničních výstavách a veletrzích uvedených na Seznamu akcí Novumm a Novumm KET (příloha č. 4 zadávací dokumentace), na jejímž základě se bude pro každou zahraniční prezentaci vybírat nejvhodnější dodavatel v rámci minitendrů na e-tržišti Tendermarket. Bližší specifikace je uvedena v bodě 4 zadávací dokumentace.

Country:
Country:
Czech Republic

Published:
Published date:
Jul 05 2016

Deadline:
Deadline:
Aug 22 2016

Value:
Value:
CZK 32,650,000


CPVs:
CPVs:
79956000 - Fair and exhibition organisation services

Address:
Address:
Dittrichova 1968/21
Praha
Czech Republic

Location:
Location:
Praha

Contact:
Contact:
Mgr. Kateřina Koláčková

Email:
Email:
zakazky@otidea.cz

Tel:
Tel:
+420 295565120

URL:
URL:
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/ea9e16d4-bf05-4c46-918f-29ee748bf68dOC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
228726-2016


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo