Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

Buyer: Veolia Energia Warszawa S.A.


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy magistrali sieci ciepłowniczej od komory W-50 do komory W-58 w ul. Lewartowskiego
Zakres prac przewidzianych do realizacji obejmuje wykonanie robót, zgodnie z wymaganiami opisanymi w części III SWZ – wymagania techniczne.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część III SWZ – wymagania techniczne:
1. dokumentacja projektowa oraz dokumentacja formalno-prawna,
2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Country:
Country:
Poland

Published:
Published date:
Apr 05 2017

Deadline:
Deadline:
May 04 2017

CPVs:
CPVs:
45231100 - General construction work for pipelines

Address:
Address:
ul. Puławska 2
Warszawa
Poland

Location:
Location:
Warszawa

Contact:
Contact:
Helena Pietrzak

Email:
Email:
helena.pietrzak@veolia.com

Tel:
Tel:
+48 225688468
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
125639-2017


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo