Usługi biegłych

Buyer: Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatów szacunkowych wraz z dokumentacją fotograficzną określających wartości rynkowe nieruchomości gruntowych w celu ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.) dla nieruchomości wymienionych w załączniku nr 1 do umowy – 50 operatów szacunkowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikami stanowiący załącznik nr 3 do specyfikacji.

Country:
Country:
Poland

Published:
Published date:
Mar 12 2013

Deadline:
Deadline:
Apr 18 2013

Value:
Value:
PLN 9,207,317


CPVs:
CPVs:
71319000 - Expert witness services

Address:
Address:
pl. Wszysttkich Świętych 3-4
Kraków
Poland

Location:
Location:
Kraków

Contact:
Contact:
Mikołaj Moskal

Email:
Email:
info@um.krakow.pl

Tel:
Tel:
+48 126161433
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
082251-2013


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo