Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

Buyer: PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Baligród


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Zamówienie obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla budowy lub przebudowy przepustów, budowy mostków, dylowanek i brodów oraz umocnienie brzegów wraz z przygotowaniem wszystkich niezbędnych wniosków dla wymaganych decyzji i zgód administracyjnych i prowadzeniem uzgodnień tych wniosków z właściwymi Urzędami. Zamówienie obejmuje również sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych. Obowiązkiem wykonawcy jest dostarczenie wniosków o wydanie wszystkich niezbędnych zgód i decyzji administracyjnych z odpowiednimi załącznikami do siedziby Zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają tabele będące załącznikiem nr 1B do niniejszej SIWZ. W opisie przedmiotu zamówienia znajduje się również szczegółowa lokalizacja z dokładnością do adresu ewidencyjnego, oddziału leśnictwa i współrzędnych GPS, formy ochrony przyrody oraz nazwa cieku na którym zlokalizowany jest dany obiekt. Dodatkowo lokalizacje obiektu przedstawiono na mapie 9 do SIWZ.

Country:
Country:
Poland

Published:
Published date:
May 30 2017

Deadline:
Deadline:
Jul 07 2017

CPVs:
CPVs:
71240000 - Architectural, engineering and planning services
71240000 - Architectural, engineering and planning services

Address:
Address:
ul. Bieszczadzka 15
Baligród
Poland

Location:
Location:
Baligród

Contact:
Contact:
Wojciech Głuszko

Email:
Email:
baligrod@krosno.lasy.gov.pl

Tel:
Tel:
+48 134657200
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
204141-2017


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo