Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i budowy przepustów, budowy brodów, mostków i dylowanek oraz zabudowy skarp, służących przeciwdziałaniu erozji wodnej na terenach górskich w N-ctwie B.

Buyer: PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Baligród


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Część I – Obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla: — Przebudowy 11 przepustów w leśnictwie Bukowiec zadanie o numerze rozliczeniowym 04-01-2.1-01 – (zadania w opisie przedmiotu zamówienia o numerach 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94) — Budowy 1 oraz przebudowy 2 przepustów w leśnictwie Górzanka zadanie o numerze rozliczeniowym 04-01-2.2-04 – (zadania w opisie przedmiotu zamówienia o numerach 95, 96, 97), — Budowy 1 brodu w leśnictwie Bukowiec zadanie o numerze rozliczeniowym 04-01-2.2-06 – (zadania w opisie przedmiotu zamówienia o numerach 88) — Budowy 2 brodów w leśnictwie Górzanka zadanie o numerze rozliczeniowym 04-01-2.2-05, (zadania w opisie przedmiotu zamówienia o numerach 98, 99) — Budowy 8 brodów w leśnictwie Wola Górzańska zadanie o numerze rozliczeniowym 04-01-2.2-02, (zadania w opisie przedmiotu zamówienia o numerach 100, 101, 103-108) — Budowy 2 dylowanek w leśnictwie Wola Górzańska zadanie o numerze rozliczeniowym 04-01-2.2-01, (zadania w opisie przedmiotu zamówienia o numerach 102a, 102b) — Budowy 1 mostku w leśnictwie Szkółkarskie zadanie o numerze rozliczeniowym 04-01-2.2-03 – (zadanie w opisie przedmiotu zamówienia o numerze 132).

Country:
Country:
Poland

Published:
Published date:
May 30 2017

Deadline:
Deadline:
Jul 07 2017

CPVs:
CPVs:
71240000 - Architectural, engineering and planning services

Address:
Address:
ul. Bieszczadzka 15
Baligród
Poland

Location:
Location:
Baligród

Contact:
Contact:
Wojciech Głuszko

Email:
Email:
baligrod@krosno.lasy.gov.pl

Tel:
Tel:
+48 134657200
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
204141-2017


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo