Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

Buyer: PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Baligród


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Część I – Obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla:
— Przebudowy 11 przepustów w leśnictwie Bukowiec zadanie o numerze rozliczeniowym 04-01-2.1-01 – (zadania w opisie przedmiotu zamówienia o numerach 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94)
— Budowy 1 oraz przebudowy 2 przepustów w leśnictwie Górzanka zadanie o numerze rozliczeniowym 04-01-2.2-04 – (zadania w opisie przedmiotu zamówienia o numerach 95, 96, 97),
— Budowy 1 brodu w leśnictwie Bukowiec zadanie o numerze rozliczeniowym 04-01-2.2-06 – (zadania w opisie przedmiotu zamówienia o numerach 88)
— Budowy 2 brodów w leśnictwie Górzanka zadanie o numerze rozliczeniowym 04-01-2.2-05, (zadania w opisie przedmiotu zamówienia o numerach 98, 99)
— Budowy 8 brodów w leśnictwie Wola Górzańska zadanie o numerze rozliczeniowym 04-01-2.2-02, (zadania w opisie przedmiotu zamówienia o numerach 100, 101, 103-108)
— Budowy 2 dylowanek w leśnictwie Wola Górzańska zadanie o numerze rozliczeniowym 04-01-2.2-01, (zadania w opisie przedmiotu zamówienia o numerach 102a, 102b)
— Budowy 1 mostku w leśnictwie Szkółkarskie zadanie o numerze rozliczeniowym 04-01-2.2-03 – (zadanie w opisie przedmiotu zamówienia o numerze 132).
Część II – Obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla:
— Budowy 5 brodów w Leśnictwie Polanki zadanie o numerze rozliczeniowym 04-01-2.2-09 – (zadania w opisie przedmiotu zamówienia o numerach 109-113),
— Budowy 5 brodów w leśnictwie Rajskie zadanie o numerze rozliczeniowym 04-01-2.2-19 – (zadania w opisie przedmiotu zamówienia o numerach 118, 121, 124, 125, 126)
— Budowy 1 dylowanki w leśnictwie Polanki zadanie o numerze rozliczeniowym 04-01-2.2-08 – (zadanie w opisie przedmiotu zamówienia o numerze 114),
— Budowy 1 dylowanki w leśnictwie Zawóz zadanie o numerze rozliczeniowym 04-01-2.2-10 – (zadania w opisie przedmiotu zamówienia o numerach 131)
— Przebudowy 2 przepustów w leśnictwie Polanki zadanie o numerze rozliczeniowym 04-01-2.1-02 (zadania w opisie przedmiotu zamówienia o numerach 115, 116),
— Przebudowy 1 oraz budowy 1 przepustu w leśnictwie Rajskie zadanie o numerze rozliczeniowym 04-01-2.1-09 – (zadania w opisie przedmiotu zamówienia o numerach 128, 129),
— Umocnienie zabudową biologiczno-techniczną skarp potoku w leśnictwie Polanki 04-01-2.1-03 – (zadanie w opisie przedmiotu zamówienia o numerze 117),
— Budowy 5 mostków w leśnictwie Rajskie zadanie o numerze rozliczeniowym 04-01-2.2-18- (zadanie w opisie przedmiotu zamówienia o numerze 119, 120, 122, 123, 127),
— Budowy 1 mostku w leśnictwie Zawóz zadanie o numerze rozliczeniowym 04-01-2.2-10 – (zadanie w opisie przedmiotu zamówienia o numerze 130).
Część III – Obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla:
— Przebudowy 3 przepustów w Leśnictwie Czarne zadanie o numerze rozliczeniowym 04-01-2.1-04 – (zadania w opisie przedmiotu zamówienia o numerach 12, 19, 31),
— Przebudowy 7 przepustów w Leśnictwie Roztoki zadanie o numerze rozliczeniowym 04-01-2.1-06 – (zadania w opisie przedmiotu zamówienia o numerach 69, 70, 71, 73, 76, 77, 78),
— Budowy 12 brodów w Leśnictwie Czarne zadanie o numerze rozliczeniowym 04-01-2.2-12 – (zadania w opisie przedmiotu zamówienia o numerach 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 30),
— Budowy 8 brodów w Leśnictwie Kalnica zadanie o numerze rozliczeniowym 04-01-2.2-07 – (zadania w opisie przedmiotu zamówienia o numerach 35, 36, 38, 39, 41, 43, 45, 46),
— Budowy 2 brodów w Leśnictwie Żernica zadanie o numerze rozliczeniowym 04-01-2.2-16 – (zadania w opisie przedmiotu zamówienia o numerach 81, 82),
— Budowy 5 mostków w Leśnictwie Czarne zadanie o numerze rozliczeniowym 04-01-2.2-11 – (zadania w opisie przedmiotu zamówienia o numerach 20, 23, 26, 28, 29),
— Budowy 2 mostków w Leśnictwie Kalnica zadanie o numerze rozliczeniowym 04-01-2.2-07 – (zadania w opisie przedmiotu zamówienia o numerach 37, 40)
— Budowy 3 dylowanek w Leśnictwie Kalnica zadanie o numerze rozliczeniowym 04-01-2.2-07 – (zadania w opisie przedmiotu zamówienia o numerach 42, 44, 47)
— Budowy 4 dylowanek w Leśnictwie Roztoki zadanie o numerze rozliczeniowym 04-01-2.2-17 – (zadania w opisie przedmiotu zamówienia o numerach 72, 74, 75, 79),
— Umocnienie skarp Rabiańskiego potoku poprzez zabudowę techniczno-biologiczna skarpy potoku kaszycą lub narzutem kamiennym w Leśnictwie Czarne zadanie o numerze rozliczeniowym 04-01-2.2-24 – (zadanie w opisie przedmiotu zamówienia o numerze 27),
— Zabudowa techniczno-biologiczna skarpy potoku kaszycą lub narzutem kamiennym w Leśnictwie Kalnica zadanie o numerze rozliczeniowym 04-01-2.2-23 (zadanie w opisie przedmiotu zamówienia o numerze 48),
— Techniczno-biologiczne zabezpieczenie skarpy w leśnictwie Żernica wynikające z konieczności ochrony drogi leśnej przed osunięciem zadanie o numerze rozliczeniowym 04-01-2.1-05 – (zadanie w opisie przedmiotu zamówienia o numerze 80),
CZĘŚĆ IV – Obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla:
— Budowy 9 brodów w Leśnictwie Bystre zadanie o numerze rozliczeniowym 04-01-2.2-22 – ( zadania w opisie przedmiotu zamówienia o numerach 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10),
— Budowy 3 brodów w Leśnictwie Jabłonki zadanie o numerze rozliczeniowym 04-01-2.2-15( zadania w opisie przedmiotu zamówienia o numerach 32, 33, 34)
— Budowy 11 brodów w Leśnictwie Rabe zadanie o numerze rozliczeniowym 04-01-2.2-14 – ( zadania w opisie przedmiotu zamówienia o numerach 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 62),
— Budowy 1 dylowanki w Leśnictwie Bystre zadanie o numerze rozliczeniowym 04-01-2.2-21 – ( zadanie w opisie przedmiotu zamówienia o numerze 4),
— Budowy 1 dylowanki w Leśnictwie Rabe zadanie o numerze rozliczeniowym 04-01-2.2-13 – ( zadanie w opisie przedmiotu zamówienia o numerze 51)
— Budowy 1 dylowanki w Leśnictwie Kołonice zadanie o numerze rozliczeniowym 04-01-2.2-20 – ( zadanie w opisie przedmiotu zamówienia o numerze 63)
— Budowy 1 mostku w Leśnictwie Rabe zadanie o numerze rozliczeniowym 04-01-2.2-14 – ( zadanie w opisie przedmiotu zamówienia o numerze 57),
— Budowy 2 mostków w Leśnictwie Kołonice zadanie o numerze rozliczeniowym 04-01-2.2-20 – ( zadanie w opisie przedmiotu zamówienia o numerze 64, 65)
— Przebudowy 1 przepustu w Leśnictwie Rabe zadanie o numerze rozliczeniowym 04-01-2.1-08 – ( zadanie w opisie przedmiotu zamówienia o numerze 61)
— Przebudowy 3 przepustów w Leśnictwie Kołonice zadanie o numerze rozliczeniowym 04-01-2.1-07 – ( zadania w opisie przedmiotu zamówienia o numerach 66, 67, 68).

Country:
Country:
Poland

Published:
Published date:
May 30 2017

Deadline:
Deadline:
Jul 07 2017

CPVs:
CPVs:
71240000 - Architectural, engineering and planning services
71240000 - Architectural, engineering and planning services

Address:
Address:
ul. Bieszczadzka 15
Baligród
Poland

Location:
Location:
Baligród

Contact:
Contact:
Wojciech Głuszko

Email:
Email:
baligrod@krosno.lasy.gov.pl

Tel:
Tel:
+48 134657200
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
204141-2017


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo