Marknadsundersökningar

Buyer: None


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Inom området webbutveckling kommer avtal att tecknas med en (1) leverantör inom vartdera delområde. De 3 delområdena är:
1. Kundstyrd tjänsteutveckling.
Försäkringskassan erbjuder idag service till kunder via kundcenter, webbplatsen, e-tjänster och personliga möten. Försäkringskassan har behov av att ständigt förbättra befintliga och utveckla nya kanaloberoende service- och tjänsteerbjudanden till kunderna för att verka för hög kundnöjdhet, utmärkt användarvänlighet och ökad självbetjäningsgrad.
2. Koncept-, interaktions- och applikationsdesign.
För effektiv interaktion med våra kunder erbjuder Försäkringskassan idag en stor mängd information på webbplatsen, konceptet ”Mina Sidor” och ett antal e-tjänster. Försäkringskassan arbetar ständigt med förbättringar av strukturen på webbplatsen och utveckling av nya e-tjänster för webben och mobilen. För detta ändamål upphandlar Försäkringskassan tjänster för konceptutveckling och design av användarupplevelse för tjänster och applikationer för mobilen och webben.
3. Användbarhetstest.
Vid utveckling av nya tjänster, informationsstruktur och interaktionsdesign har Försäkringskassan behov av kvalitativa användbarhetstester. För detta ändamål upphandlar Försäkringskassan tjänster för att för att utföra användbarhetstester.

Country:
Country:
Sweden

Published:
Published date:
May 28 2011

Deadline:
Deadline:
Jul 04 2011

CPVs:
CPVs:
79310000 - Market research services
72420000 - Internet development services

Address:
Address:
Klara Västra Kurkogata 11
Stockholm
Sweden

Location:
Location:
Stockholm

Contact:
Contact:
Katarina Bjerling

Tel:
Tel:
+46 101147607
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
169257-2011


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo