Varmesentralar med varmepumpe vatn til vatn

Buyer: Sogn og Fjordane fylkeskommune


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Anskaffinga har til føremål å etablere ein rammeavtale for ny installasjon eller rehabilitering av komplette eller deler av vamesentralar, hovudsakleg basert på varmepumper i våre eksisterande og evt. nybygg. Anskaffinga gjeld varmepumpe vatn/vatn.

Country:
Country:
Norway

Published:
Published date:
Aug 15 2017

Deadline:
Deadline:
Sep 15 2017
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
2017-908825


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo