Vapen, ammunition och tillhörande delar

Buyer: FMV


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Amfibiebataljonen är ett marint förband och har sin förmågemässiga tyngdpunkt i kustnära områden och urbana områden. Amfibiebataljonen är ett insatsmodulärt uppbyggt sjögående operativt rörligt insatsförband med taktisk förmåga på land, på och i vattenvolymen.
Amfibiebataljonen skall i realtid kunna ta emot och delge underrättelser mellan såväl militära som civila aktörer. Förmåga att kunna föra väpnad strid samt verka i alla konfliktnivåer såväl nationellt som globalt i varierande terrängförhållanden och i de flesta klimatzoner.
Stridsbåt 90HSM är det primära transportmedlet för Kustjägarkompaniet och Amfibieskyttekompanierna i Amfibiebataljonen. Stridsbåt 90HSM, och eventuellt Bevakningsbåt, skall utrustas med vapenstation med monterade vapen. Syftet är att ge direktriktat understöd till förbandens strid i land, från havet till land samt mot andra båtar.
Vapenstationens beväpning består av 2 vapen varav ett är huvudbeväpning och ett är sekundär beväpning. Syftet med 2 olika vapen är att möjliggöra graderad verkan i målet. Vapenstation med eller utan vapen skall kunna användas som spaningsresurs under dagtid som mörker samt som navigationshjälpmedel. Vapenstationen kunna användas för att lösa uppgifter under gång och under manövrering i de sjötillstånd som plattformen t.ex. stridsbåten 90HSM normalt uppträder i.
Anskaffningen omfattar grundbeställning på 10 vapenstationer med optioner på upp till 36 st. ytterligare vapenstationer.

Country:
Country:
Sweden

Published:
Published date:
Dec 24 2016

Deadline:
Deadline:
Mar 01 2017

CPVs:
CPVs:
35300000 - Weapons, ammunition and associated parts

Address:
Address:
Banérgatan 62
Hägersten
Sweden

Location:
Location:
Hägersten

Email:
Email:
johanna.froding@fmv.se
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
459661-2016


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo