Usługi w zakresie grupy interwencyjnej w latach 2016 – 2019 oraz utrzymania czystości pasa drogowego i zieleni przydrożnej w latach 2017 – 2019 w ramach bieżącego utrzymania dróg krajowych i drogowych obiektów inżynierskich administrowanych przez rejon w opocznie.

Buyer: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi; prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, Rejon w Opocznie, 26-300 Opoczno, ul. Zakątna 6


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Usługi w zakresie grupy interwencyjnej w latach 2016 – 2019 oraz utrzymania czystości pasa drogowego i zieleni przydrożnej w latach 2017 – 2019 w ramach bieżącego utrzymania dróg krajowych i drogowych obiektów inżynierskich administrowanych przez rejon w opocznie.

Country:
Country:
Poland

Published:
Published date:
Apr 19 2016

Deadline:
Deadline:
Jun 01 2016

CPVs:
CPVs:
77211400 - Tree-cutting services
77211500 - Tree-maintenance services
77211600 - Tree seeding
90000000 - Sewage, refuse, cleaning and environmental services
77312100 - Weed-killing services
77342000 - Hedge trimming
90611000 - Street-cleaning services
90513000 - Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
90690000 - Graffiti removal services
90914000 - Car park cleaning services

Address:
Address:
ul. Irysowa 2
Łódź
Poland

Location:
Location:
Łódź

Contact:
Contact:
Zbigniew Kucharski

Email:
Email:
zkucharski@gddkia.gov.pl

Tel:
Tel:
+48 447552243
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
134135-2016


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo