Usługi w zakresie sprzątania i odkażania

Buyer: Uniwersytet Śląski w Katowicach


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości w 47 budynkach Uniwersytetu Śląskiego zlokalizowanych na terenie miast: Katowice, Sosnowiec, Chorzów, Cieszyn, Boguchwałowice, w których mieszczą się Wydziały humanistyczne i eksperymentalne oraz inne jednostki Uczelni, Domy Studenckie, Domy Asystenckie o średniej powierzchni: 163 123 m
do codziennego sprzątania od poniedziałku do piątku (z uwzględnieniem miesięcy wakacyjnych: lipiec, sierpień, dni robocze – zgodnie z ogłaszanym corocznie Zarządzeniem J.M. Rektora) oraz 207 745 m
powierzchni średniej w miesiącu do sprzątania sobotnio – niedzielnego (z uwzględnieniem miesięcy wakacyjnych: lipiec, sierpień, a dni robocze – zgodnie z ogłaszanym corocznie Zarządzeniem J.M. Rektora). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 2A, 2B i 2 C do SIWZ.

Country:
Country:
Poland

Published:
Published date:
Jun 07 2016

Deadline:
Deadline:
Jul 15 2016

CPVs:
CPVs:
90900000 - Cleaning and sanitation services

Address:
Address:
ul. Bankowa 12
Katowice
Poland

Location:
Location:
Katowice

Contact:
Contact:
Dział Zamówień Publicznych, pok. 69

Email:
Email:
ewa.slowik@us.edu.pl

Tel:
Tel:
+48 323591334
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
192575-2016


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo