Usługi sprzątania

Buyer: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Zadanie 1 = Zadanie 1a i 1b obejmuje wszystkie wymienione w Załączniku nr 3 do SIWZ Komórki Szpitala, z zastrzeżeniem, że Zamawiający przewiduje wyłączenie z zamówienia powierzchni obecnego Oddziału położniczo-ginekologicznego z pododdziałem neonatologicznym (powierzchnia: 516,61 m
– w formularzu cenowym zadanie 1b) mieszczącego się w Budynku „B” na pierwszym piętrze po zakończeniu prac modernizacyjnych w Budynku „A” Szpitala, gdzie zostanie przeniesiony oddział poł – gin z pododdz. neonatologicznym i zmieni się jego powierzchnia, która została ujęta w Zadaniu 2. Szacowany termin wykonywania usługi na powierzchni, która będzie podlegać wyłączeniu po modernizacji „Budynku A” to ok. 2 m-ce. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszego bądź późniejszego zakończenia obowiązywania usługi w Zadaniu 1b w związku z zakończeniem bądź wydłużeniem się prac w „Budynku A”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w części III SIWZ.
Zadanie 2 obejmuje powierzchnię po zmodernizowaniu Budynku „A” Szpitala, która obejmuje Oddział położniczo – ginekologiczny z pododdziałem neonatologicznym i zmodernizowany Blok operacyjny. Powierzchnie zostały podane w załączniku nr 3 do SIWZ. Przybliżony termin zakończenia prac remontowych to miesiąc luty 2017 r., nie później niż do 28.2.2017 r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszego bądź późniejszego uruchomienia obowiązywania usługi w związku z wcześniejszym bądź późniejszym zakończeniem prac w „Budynku A”, szacowany termin obowiązywania umowy to 22 m-ce. Szacowany termin obowiązywania Zadania 2 został podany w celu określenia jednego terminu zakończenia umowy dla Zadania 1 i 2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera część III SIWZ.

Country:
Country:
Poland

Published:
Published date:
Nov 09 2016

Deadline:
Deadline:
Dec 12 2016

CPVs:
CPVs:
90910000 - Cleaning services
90921000 - Disinfecting and exterminating services
85112000 - Hospital support services

Address:
Address:
ul. Szpitalna 2
Oborniki
Poland

Location:
Location:
Oborniki

Email:
Email:
szpital@szpital.oborniki.info

Tel:
Tel:
+48 612973600
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
393377-2016


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo