Usługi sprzątania

Buyer: None


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości i porządku powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych oraz utrzymanie zieleni w obrębie nieruchomości administrowanych przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach. Szczegółowy zakres prac zawiera wzór umowy (załącznik nr 9 do SIWZ) wraz z załącznikami. Szczegółowy wykaz nieruchomości wchodzących w skład poszczególnych części zamówienia, wraz z określeniem powierzchni do sprzątania znajduje się w załączniku nr 1 do umowy.

Country:
Country:
Poland

Published:
Published date:
May 28 2011

Deadline:
Deadline:
Jul 06 2011

CPVs:
CPVs:
90910000 - Cleaning services

Address:
Address:
ul. Grażyńskiego 5
Katowice
Poland

Location:
Location:
Katowice

Contact:
Contact:
Marcin Szymczyk

Tel:
Tel:
+48 326072169
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
169218-2011


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo