Usługi medyczne

Buyer: Jednostka Wojskowa nr 6021


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
1. Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników wojska i żołnierzy zawodowych Jednostki Wojskowej nr 6021 oraz jednostek będących na jej zaopatrzeniu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w załączniku nr 2a, 2b i 2c do SIWZ.
3. Zamawiający wymaga, aby głównym miejscem świadczenia przedmiotu zamówienia był jeden obiekt (kompleks) WYKONAWCY, znajdujący się w granicach administracyjnych m.st. Warszawy, bez potrzeby przemieszczania się żołnierzy i pracowników wojska.
4. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy określonego w ust. 1, za wyjątkiem:
1) badania laboratoryjne (część I i II);
2) RTG przewodu pokarmowego (część I);
3) tomografia komputerowa (część I);
4) rezonans magnetyczny (część I);
5) orzecznictwo (licencje) dla pracowników ochrony (część II).
Odnośnie powyższego zapisu ma zastosowanie treść pkt 3.
5. Dane dotyczące liczby, rodzajów badań oraz konsultacji określone w załączniku nr 2a, 2b i 2c do SIWZ są danymi szacunkowymi i nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do wysokości odpłatności należnej z tytułu świadczenia usług objętych umową. Realizacja usług objętych umową odbywać się będzie w oparciu o rzeczywiste potrzeby Zamawiającego w związku, z czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu zamówienia oraz zmiany ilości poszczególnych rodzajów usług medycznych w stosunku do wymienionych w załączniku nr 2, stosownie do potrzeb wynikających z bieżącej działalności Zamawiającego.

Country:
Country:
Poland

Published:
Published date:
Nov 15 2014

Deadline:
Deadline:
Nov 27 2014

CPVs:
CPVs:
85121000 - Medical practice services

Address:
Address:
ul. Żwirki i Wigury 9/13
Warszawa
Poland

Location:
Location:
Warszawa

Email:
Email:
ozgst.zampub@wp.mil.pl
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
390956-2014


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo