Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού

Buyer: Δήμος Νέας Σμύρνης


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Πάσης φύσεως εργασίες συντήρησης και επισκευής καθώς και εργασίες αντικατάστασης φθαρμένων ή κατεστραμμένων τμημάτων, συμπεριλαμβανομένων των απαραιτήτων ανταλλακτικών, σε εξωτερικά συνεργεία, των φορτηγών, των μηχανημάτων έργων, των υπερκατασκευών, των σαρώθρων και των λεωφορείων του Δήμου, εκτός των οχημάτων εκείνων που καλύπτονται, κατ' αποκλειστικότητα, από εξουσιοδοτημένα συνεργεία.

Country:
Country:
Greece

Published:
Published date:
May 23 2015

Deadline:
Deadline:
Jul 01 2015

Value:
Value:
EUR 17,886,179


CPVs:
CPVs:
50110000 - Repair and maintenance services of motor vehicles and associated equipment

Address:
Address:
Ελευθερίου Βενιζέλου 14
Νέα Σμύρνη
Greece

Location:
Location:
Νέα Σμύρνη

Contact:
Contact:
Λουκία Μερκούρη

Email:
Email:
merkouri@0149.syzefxis.gov.gr

Tel:
Tel:
+30 2132025810
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
180022-2015


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo