Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

Buyer: Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Wykonywanie usług związanych ze stałym utrzymywaniem czystości w budynkach mieszkalnych, mieszkalno – użytkowych, użytkowych w częściach wspólnego użytkowania i ze stałym utrzymywaniem czystości terenów wraz z utrzymaniem zieleni (teren frontowy, chodniki, podwórko), za utrzymanie których odpowiada Zamawiający, oraz wykonywaniem niektórych zadań dozorcy domowego na terenie miasta Legnicy w części administrowanej przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy.
Zakres czynności będących przedmiotem zamówienia, częstotliwość ich wykonywania oraz standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech zamówienia określają załączniki nr 1a i 1b do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Country:
Country:
Poland

Published:
Published date:
Nov 26 2016

Deadline:
Deadline:
Dec 12 2016

Value:
Value:
PLN 264,459,104


CPVs:
CPVs:
90600000 - Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services
90620000 - Snow-clearing services
77342000 - Hedge trimming
90630000 - Ice-clearing services
90610000 - Street-cleaning and sweeping services
90911200 - Building-cleaning services
77314100 - Grassing services
90911300 - Window-cleaning services

Address:
Address:
ul. Zielona 7
Legnica
Poland

Location:
Location:
Legnica

Contact:
Contact:
Violetta Krawczykowska

Email:
Email:
vkrawczykowska@zgm.legnica.pl

Tel:
Tel:
+48 767238213
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
418374-2016


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo