Nadzór nad robotami budowlanymi

Buyer: Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o.


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pt:
„Budowę torów nr 29,30 wraz z infrastrukturą w hali i poza halą – faza III, na terenie Zajezdni Tramwajowej Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku sp. z o.o. przy ul. Wita Stwosza 110”
Szczegółowy zakres robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór zawarty jest w Dokumentacji Technicznej wykonanej przez Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o. pt. „Budowa torów nr 29, 30 wraz z infrastrukturą towarzyszącą – faza III”, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ. W skład Dokumentacji Technicznej wchodzą przedmiary robót, kosztorysy ofertowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót i projekt wykonawczy w branżach:
1. układ torowy
2. układ drogowy
3. odwodnienie
4. sieć trakcyjna
5. elektroenergetyka nietrakcyjna
6. sieć wodociągowa
7. architektura, konstrukcje, rozbiórki.
Zamawiający posiada pozwolenie na budowę z dn. 01.09.2010 nr WI.II/IR/7111/357-10/347/10 wydane przez Wydział Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
Celem jest skuteczne wyegzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów i wykonywanych robót, kosztów realizacji robót oraz wykonania zadania zgodnie z dokumentacją projektową i w terminie ustalonym w umowie z Wykonawcą robót budowlanych.

Country:
Country:
Poland

Published:
Published date:
Aug 18 2015

Deadline:
Deadline:
Sep 24 2015

CPVs:
CPVs:
71247000 - Supervision of building work
71000000 - Architectural, construction, engineering and inspection services
71310000 - Consultative engineering and construction services
71248000 - Supervision of project and documentation
71630000 - Technical inspection and testing services

Address:
Address:
ul. Jaśkowa Dolina 2
Gdańsk
Poland

Location:
Location:
Gdańsk

Contact:
Contact:
Dariusz Gładykowski

Email:
Email:
inwestycje@zkm.pl.

Tel:
Tel:
+48 583412963

URL:
URL:
www.zkm.plOC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
291494-2015


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo