Vägtransporter

Buyer: Dalslandskommunernas kommunalförbund


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Upphandlingen avser skolskjuts samt övriga elevrelaterade resor. Förutom skolskjuts ska de specificerade fordonen kunna användas för övriga elevrelaterade resor, till exempel språkundervisning, simundervisning, kultur, utflykter och övriga resor i anslutning till skolans verksamhet. Ingen extra ersättning utöver den ordinarie ersättning, reglerat med prismodellen i avtalet, utgår för dessa resor.
Skolskjutsuppdraget ska präglas av ett tydligt och systematiskt samarbete mellan kommun och avtalad utförare i syfte att utveckla och anpassa uppdraget efter de förutsättningar som gäller. Uppdraget genomförs i huvudsak inom Färgelanda kommun men kan även innebära resor till närliggande kommuner.

Country:
Country:
Sweden

Published:
Published date:
Apr 11 2014

Deadline:
Deadline:
May 25 2014

CPVs:
CPVs:
60100000 - Road transport services

Address:
Address:
Dalsland Center
Håverud
Sweden

Location:
Location:
Håverud

Contact:
Contact:
Katarina Gip

Email:
Email:
katarina.gip@dalsland.se
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
124278-2014


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo