Stavební úpravy objektů sloužících silniční dopravě

Buyer: Moravskoslezský kraj


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce silnice II/464 ve dvou úsecích. První úsek v rozsahu mezi hranici okresu Opava po obec Výškovice (křižovatku se silnici III/4637) v délce 1 723,76 m a druhý úsek v rozsahu mezi obcemi Tísek (křižovatka se silnici III/46412) a Bílovec (křižovatka se silnicí II/647) v délce úseku 4020,47 m. Silnice bude rekonstruována ve stávajících šířkových, směrových a výškových poměrech. V celém zájmovém území jsou navrženy celoplošné opravy povrchu vozovky, v úseku od hranice okresu Opava po obec Výškovice je navrženo zesílení konstrukce vozovky o 90 mm, v úseku mezi obcemi Tísek a Bílovec zesílení vozovky o 50 mm. V průtahu obcemi Výškovice a Tísek je navržena obnova krytu vozovky s navýšením nivelety o 10 mm, v průtahu obcí Bílovec je navržena obnova krytu vozovky v tloušťce 90 mm s navýšením nivelety o 10 mm včetně recyklace podkladních vrstev v tloušťce 200 mm. Dále budou provedeny rekonstrukce stávajících propustků. Členění stavby na stavební objekty: SO 111 Silnice II/464 v úseku Hlubočec – Výškovice – SO 111.1 Silnice II/464 v úseku Hlubočec – Výškovice – SO 111.2 Trubní propustek km 0,279 94 – není předmětem veřejné zakázky SO 112 Silnice II/464 v úseku Tísek – Bílovec – SO 112.1 Silnice II/464 v úseku Tísek – Bílovec – SO 112.2 Trubní propustek km 1,254 22 – SO 112.3 Trubní propustek km 1,560 00 – SO 112.4 Trubní propustek km 1,757 00 – SO 112.5 Trubní propustek km 3,398 97 SO 001 Vedlejší rozpočtové náklady SO 002 Provizorní dopravní značení Blíže podrobnosti k předmětu plnění jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.

Country:
Country:
Czech Republic

Published:
Published date:
Oct 05 2016

Deadline:
Deadline:
Dec 19 2016

Value:
Value:
CZK 3,288,169,265


CPVs:
CPVs:
45213310 - Construction work for buildings relating to road transport
45221220 - Culverts

Address:
Address:
28. října 117
Ostrava
Czech Republic

Location:
Location:
Ostrava

Contact:
Contact:
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Bukovanského 30, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava

Email:
Email:
msk@mt-legal.com

Tel:
Tel:
+420 596629503

URL:
URL:
https://nen.nipez.cz/profil/MSKOC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
345823-2016


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo