Sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu, svoz bioodpadu, využití vytříděných složek komunálního odpadu a správa sběrného dvora ve městě Teplice pro období 2016–2020.

Buyer: Statutární město Teplice


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Jedná se o sběr, svoz a odstranění nebo využití: a) směsného komunálního odpadu (SKO) z klasických nádob; b) SKO z velkokapacitních kontejnerů; c) SKO z odpadkových košů; d) vytříděných složek komunálního odpadu; e) biologicky rozložitelných složek komunálního odpadu. Součástí výše uvedených služeb bude dodání a pronájem dostatečného počtu typizovaných svozových nádob, které budou v majetku dodavatele a pravidelný úkldi stanovišť nádob. Dále je součástí předmětu plnění: f) správa sběrného dvora, včetně jeho zařízení, kompletního vybavení, provozování a zajištění sběru, svozu a odstranění nebo využití veškerých odpadů předaných občany města Teplice ve sb. dvoře (vč. nebezpečných, stavebních odpadů, elektrozařízení atd.).

Country:
Country:
Czech Republic

Published:
Published date:
May 23 2015

Deadline:
Deadline:
Aug 10 2015

CPVs:
CPVs:
90500000 - Refuse and waste related services

Address:
Address:
nám. Svobody 2
Teplice
Czech Republic

Location:
Location:
Teplice

Contact:
Contact:
Eva Pavlíková

Email:
Email:
pavlikova@teplice.cz

Tel:
Tel:
+420 417510917
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
180369-2015


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo