Hydraulické lisy

Buyer: Automotive Group SK, s.r.o.


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Predmet tejto zákazky je nákup a inštalácia technológií s cieľom rozšírenia výrobných kapacít a zvýšenia konkurencieschopnosti spoločnosti zavedením moderných technológií pre priemyselné strihanie a šitie.
Predmet tejto zákazky sa z hľadiska vzájomných technologických, ale aj obchodnoprávnych vzťahov, ktoré majú vplyv na výrobný proces člení na dve časti:
1. časť zákazky: Nákup a inštalácia technológie Hydraulický lis.
2.časť zákazky: Nákup a inštalácia technológie Zváračka, technológie Zipsovačka a technológie Gumovací stroj.
Predmet každej časti zákazky je dodávka tovaru, inštalácia, skúšobná prevádzka, skúšky, poskytovanie záručného servisu a zaučenie obsluhy.

Country:
Country:
Slovakia

Published:
Published date:
Aug 16 2014

Deadline:
Deadline:
Sep 29 2014

Value:
Value:
EUR 269,758


CPVs:
CPVs:
42636100 - Hydraulic presses
42715000 - Sewing machines
42900000 - Miscellaneous general and special-purpose machinery
45255400 - Fabrication work
51100000 - Installation services of electrical and mechanical equipment

Address:
Address:
Niklova 56
Sereď
Slovakia

Location:
Location:
Sereď

Contact:
Contact:
Peter Jombík

Email:
Email:
jombikp@gmail.com

Tel:
Tel:
+421 907743462

URL:
URL:
https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/11410OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
280133-2014


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo