Roboty budowlane

Buyer: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia, dokumentacja projektowa, przedmiary robót, STWiOR, programy prac konserwatorskich stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ.
Termin wykonania zamówienia: prace konserwatorskie, rewitalizacyjne, budowlane i wykończeniowe w piwnicach korpusu głównego wraz z wyposażeniem – od dnia zawarcia umowy do 30.11.2017; prace konserwatorskie i konserwacyjne w Auli Magna i w Kaplicy – od 3.4.2017 do 30.11.2017.

Country:
Country:
Poland

Published:
Published date:
Dec 09 2016

Deadline:
Deadline:
Jan 12 2017

CPVs:
CPVs:
45000000 - Construction work
45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work
45100000 - Site preparation work
45300000 - Building installation work
45400000 - Building completion work
45310000 - Electrical installation work
45312000 - Alarm system and antenna installation work
45312100 - Fire-alarm system installation work

Address:
Address:
ul. Jana Kilińskiego 1
Białystok
Poland

Location:
Location:
Białystok

Contact:
Contact:
Dział Zamówień Publicznych, Barbara Dokert-Świsłocka

Email:
Email:
zampubl@umb.edu.pl

Tel:
Tel:
+48 857485625
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
432994-2016


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo