RFQ - Contractau Cludiant Consortiwm Ol-16 - Post 16 Consortium Transport Contracts

Buyer: Gwynedd Council


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Rydym yn eich gwahodd i gyflwyno prisiau tendr ar gyfer gweithredu siwrneiau ar ran Consortiwm Addysg Ol-16 Gwynedd (Ardal Arfon) ac Ynys Mon. Prif bwrpas y Consortiwm yw cynnig dewisiadau datblygol i ddysgwyr Ol-16 ac er mwyn gwneud hynny yn llwyddiannus rydym angen eich gwasanaethau ac arbenigedd chwi i gludo'r dysgwyr rhwng ysgolion / colegau drwy gydol y dydd. We invite you to submit tender prices for the operation of journeys on behalf of the Post-16 Education Consortium for Gwynedd (Arfon area) and Anglesey. The Consortium's main purpose is to expand post-16 learners choices and in order to achieve this successfully, we as transport co-ordinators need your services and expertise to transport learners between schools / colleges during the school day.

Country:
Country:
United Kingdom

Published:
Published date:
Feb 16 2016

Deadline:
Deadline:
Mar 11 2016

Address:
Address:
Transportation Unit, Council Offices,, Shire Hall Street,,
Caernarfon
United Kingdom

Region:
Region:
Caernarfon

Contact:
Contact:
Ceri Hughes Thomas

Tel:
Tel:
+44 1286679367

URL:
URL:
www.gwynedd.gov.ukOC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
FEB122209


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo