Civieltechnische werkzaamheden, met uitzondering van bruggen, tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen

Buyer: None


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Het werk bestaat uit het aanbrengen van de voorbelasting Overijsselselaan.
Globaal bestaan de werkzaamheden uit:
— het ontgraven van grond uit cunetten,
— het ontgraven van grond uit rioolsleuven,
— het ontgraven van zand uit depot,
— het verwerken van bestaand zand,
— het leveren en aanbrengen van zand in de ontgraven cunetten en rioolsleuven incl. overhoogte,
— het opschonen van bestaande sloten,
— het dempen van bestaande sloten,
— het graven van nieuwe sloten,
— het vervoeren en verwerken van vrijkomende grond op omliggende terreinen,
— het vervoeren en verwerken van grond in depot,
— het zagen en opbreken van betonverhardingen,
— het leveren en aanbrengen van tijdelijke stalen duikers,
— het herstellen van taluds van de sloten,
— het leveren en aanbrengen van horizontale drainage,
— het leveren en aanbrengen van vertikale drainage.

Country:
Country:
Netherlands

Published:
Published date:
May 31 2011

Deadline:
Deadline:
Jul 06 2011

CPVs:
CPVs:
45222000 - Construction work for engineering works except bridges, tunnels, shafts and subways

Address:
Address:
Postbus 21000
Leeuwarden
Netherlands

Location:
Location:
Leeuwarden

Contact:
Contact:
dhr. A. ten Hoor

Tel:
Tel:
+31 582338283
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
170287-2011


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo