Rammeavtale rørleggertjenester

Buyer: Universitetet i Bergen


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Formålet med anskaffelsen er å tilknytte kompetanse innenfor fagområdet rørlegger slik at Eiendomsavdelingen på en effektiv og rasjonell måte kan forestå forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av bygningsmassen slik at denne til enhver tid er tilrettelagt for Universitetet i Bergen sin primærvirksomhet; forskning og undervisning.

Country:
Country:
Norway

Published:
Published date:
Apr 15 2018

Deadline:
Deadline:
May 24 2018
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
2018-337760


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo