Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

Buyer: Region Midtjylland


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Region Midtjylland har på vegne af regionen og 11 af regionens kommuner (Favrskov, Hedensted, Herning, Horsens, Norddjurs, Randers, Ringkøbing-Skjern, Samsø, Silkeborg, Syddjurs, Viborg) ansøgt den Europæiske Investerings Bank (EIB) om og fået bevilget ca. 17 200 000 DKK, udover en egenbetaling på ca. 1 900 000 DKK, til at forberede energiinvesteringer for ca. 430 600 000 DKK på regionens og de 11 kommuners bygninger, gadebelysning samt transportområde.
Investeringerne er fordelt med ca. 275 000 000 DKK på bygninger, herunder bl.a. energieffektivisering af klimaskærm, installationer, systemer og anlæg samt investeringer i solcelle-anlæg, ca. 153 000 000 DKK på energieffektivisering af gadebelysning, herunder bl.a. udskiftning af eksisterende lyskilder og intelligent styring af gadebelysning, samt ca. 3 000 000 DKK på energieffektivisering af transportområdet, herunder bl.a. investeringer i elbiler og ladestandere til elbiler, m.v.
Projektet er benævnt — Central Denmark — Energy Planning and Investment, og løber frem til ca. medio juni 2017.
Region Midtjylland er ansøger og ledende partner i investeringsprogrammet.
Nærværende udbud foretages således af Region Midtjylland på vegne af de 11 nævnte kommuner og Region Midtjylland.
Nærværende rammeaftale vedrører teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med de forberedende arbejder til overstående investeringer, og deles op i 4 delaftaler. Disse er beskrevet i bilag B.
Til hver delaftale har Region Midtjylland og de 11 nævnte kommuner herudover, som en option, mulighed for at anvende rammeaftalerne til teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med gennemførelse af de projekter, som er forberedt via — Central Denmark — Energy Planning and Investment, i de faser, der ikke er støttet af EIB, jf. tillige punkt II.2.2).
Det står Ansøger frit for, om denne vil søge prækvalifikation på én, flere eller alle delaftaler.
Der kan indgås aftale om specifikke opgaver efter direkte tildeling på de udbudte rammeaftaler i op til 4 år efter indgåelse af rammeaftalerne, dog kun frem til og med gennemførelsen af igangsatte projekter i investeringsprogrammet.

Country:
Country:
Denmark

Published:
Published date:
Nov 07 2014

Deadline:
Deadline:
Dec 05 2014

Value:
Value:
EUR 1,200,000


CPVs:
CPVs:
71000000 - Architectural, construction, engineering and inspection services

Address:
Address:
Skottenborg 26
Viborg
Denmark

Location:
Location:
Viborg

Contact:
Contact:
Martin Pedersen

Email:
Email:
martin.petersen@rm.dk

Tel:
Tel:
+45 24947127
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
380959-2014


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo