PR-virksomhed

Buyer: Sundhedsstyrelsen


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Tilbudsgiver (økonomisk aktør) skal vedhæfte det fælleseuropæiske udbudsdokument (eESPD) som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148 nævnte forhold. En økonomisk aktør, der deltager alene og ikke baserer sig på andre enheders kapacitet for at opfylde udvælgelseskriterierne, skal kun udfylde 1 ESPD. En økonomisk aktør, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere andre enheders kapacitet, skal sikre, at ordregiver modtager vedkommendes eget ESPD sammen med et separat ESPD med de relevante oplysninger for hver af de enheder, som denne baserer sig på. Når grupper af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger, deltager i udbudsproceduren sammen, skal der for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes et særskilt ESDP med de oplysninger, der kræves i del II-VI. ESPD dokument vedhæftet tilbuddet skal være udfyldt med oplysninger i: — Del IIA: Oplysninger om den økonomiske aktør — Del IIB: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter — Del IIC: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet — Del IIIA: Grunde vedrørende straffedomme — Del IIIB: Grunde vedrørende betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger — Del IIIC: Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet.
Bemærk at den konkrete besvarelse kan fordre, at flere felter skal udfyldes. Følg anvisningerne i eESPD'en.
eESPD vil være at finde som en særskilt xml-fil under sammen med udbudsmaterialet. Bemærk, at filen ikke skal åbnes. Den skal i stedet gemmes på et lokalt drev på din computer. Filen indlæses derefter i Europa Kommissionens elektroniske ESPD-system på internetadressen https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/welcome Når det ønskede sprog er valgt i systemet, vælger du »Jeg er en økonomisk aktør« og »Importere ESPD«. I en korrekt indlæst fil vil felterne under »Indkøberens identitet« og »Oplysninger om udbudsproceduren« være udfyldt af ordregiver. Du kan læse mere om udfyldelsen af eESPD som tilbudsgiver i kapitel 2 i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om det elektroniske ESPD på http://www.bedreudbud.dk/

Country:
Country:
Denmark

Published:
Published date:
Nov 30 2016

Deadline:
Deadline:
Jan 10 2017

CPVs:
CPVs:
79416000 - Public relations services
79416100 - Public relations management services
79416200 - Public relations consultancy services

Address:
Address:
Islands Brygge 67
København S
Denmark

Location:
Location:
København S

Contact:
Contact:
Martin Groth

Email:
Email:
martin.groth@d-s-r.dk

URL:
URL:
https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/81223OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
420924-2016


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo