Jordbruks-, skogsbruks-, trädgårds-, vattenbruks- och biodlingstjänster

Buyer: Danderyds kommun


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Danderyds kommun inbjuder genom denna förfrågan intresserade att komma in med anbud avseende ramavtal gällande successiva avrop inom: Vård av träd i Danderyds kommun samt beskärning och fällning av träd.
Kommunen har för avsikt att anta tre (3) leverantörer inom området. Avtalen kommer att rangordnas. Danderyds kommun vill ha ett nära samarbete med sina ramavtalsleverantörer för att tillsammans utveckla och förbättra kommunens leveranser till invånarna. Samarbetet ska bygga på kompetens, förtroende och professionalism. Tillsammans ska vi på ett effektivt och strukturerat sätt skapa mervärden för invånarna i Danderyds kommun.

Country:
Country:
Sweden

Published:
Published date:
Oct 26 2016

Deadline:
Deadline:
Nov 30 2016

CPVs:
CPVs:
77000000 - Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services
77211400 - Tree-cutting services
77211500 - Tree-maintenance services
77341000 - Tree pruning

Address:
Address:
Djursholms slott
Djursholm
Sweden

Location:
Location:
Djursholm

Contact:
Contact:
Alexander Isaksson

Email:
Email:
Alexander.IsakssonMontserrat@danderyd.se
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
375486-2016


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo