RA Tømmervåg

Buyer: Aure Kommune


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Aurekommune skal bygge nytt renseanlegg for kommunalt avløp på Tømmervåg. Arbeidet omfatter slamavskiller, pumpestasjon, grunnarbeider og ledningsanlegg. Slamavskilleren skal tilknyttes eksisterende avløps- og utslippsledning som skal holdes i drift i byggefasen.

Country:
Country:
Norway

Published:
Published date:
Aug 15 2017

Deadline:
Deadline:
Sep 13 2017
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
2017-557251


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo