Komputery osobiste

Buyer: Gmina Biszcza


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
1. Przedmiotem zamówienia jest przyłączenie gospodarstw domowych do sieci bezprzewodowej z dostawą niezbędnych urządzeń, dostawa zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz szkolenie beneficjentów projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Biszcza etap II” (dalej: Projekt) zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
2. Zamówienie obejmuje:
a) dostawę 200 zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla beneficjentów ostatecznych,
b) dostawę 200 urządzeń odbiorczych sieci bezprzewodowej,
c) dostawę 60 zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla jednostek podległych Zamawiającego,
d) dostawę 21 komputerów przenośnych z oprogramowaniem dla jednostek podległych Zamawiającego,
e) przyłączenie 8 jednostek podległych Zamawiającego (z dostawą urządzeń odbiorczych sieci bezprzewodowej i niezbędnym okablowaniem pomieszczeń),
f) przyłączenie 200 gospodarstw domowych do sieci bezprzewodowej,
g) instalację i konfigurację zestawów komputerowych i oprogramowania w 200 gospodarstwach domowych,
h) organizację i przeprowadzenie szkoleń dla 200 beneficjentów projektu w zakresie podstaw obsługi komputera oraz Internetu i poczty elektronicznej.

Country:
Country:
Poland

Published:
Published date:
Aug 16 2014

Deadline:
Deadline:
Sep 23 2014

CPVs:
CPVs:
30213000 - Personal computers
30231300 - Display screens
48000000 - Software package and information systems
48620000 - Operating systems
48760000 - Virus protection software package
32523000 - Telecommunications facilities
32420000 - Network equipment
45312330 - Radio aerial installation work
45314000 - Installation of telecommunications equipment
45311200 - Electrical fitting work
32412120 - Intranet network
32418000 - Radio network
80500000 - Training services
80533100 - Computer training services

Address:
Address:
Biszcza 79
Biszcza
Poland

Location:
Location:
Biszcza

Contact:
Contact:
Adam Bil

Email:
Email:
biszcza@zgwrp.org.pl

Tel:
Tel:
+48 846856022
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
280117-2014


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo