Roboty budowlane

Buyer: Enea Operator Sp. z o.o.


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa linii napowietrznej 110 kV Kromolice – Nagradowice – Kromolice – Swarzędz oraz Kromolice – Gądki wraz z budową RS 110 Garaszewo w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego aglomeracji poznańskiej oraz budowa linii napowietrznej dwutorowej w relacji Nagradowice – RS Garaszewo.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajdować się będzie w SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego wskazanej w sekcji I.3) Komunikacja – Ogłoszenia.

Country:
Country:
Poland

Published:
Published date:
Nov 19 2016

Deadline:
Deadline:
Dec 30 2016

CPVs:
CPVs:
45000000 - Construction work
31000000 - Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting
31300000 - Insulated wire and cable
31320000 - Power distribution cables
31321000 - Electricity power lines
31321100 - Overhead power lines
45230000 - Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
45231000 - Construction work for pipelines, communication and power lines
45232210 - Overhead line construction
45310000 - Electrical installation work
45311000 - Electrical wiring and fitting work
45315600 - Low-voltage installation work
45453000 - Overhaul and refurbishment work
71320000 - Engineering design services
71322000 - Engineering design services for the construction of civil engineering works
71332000 - Geotechnical engineering services

Address:
Address:
ul. Strzeszyńska 58
Poznań
Poland

Location:
Location:
Poznań

Contact:
Contact:
Departament Logistyki i Zakupów/Biuro Zamówień i Zakupów/Referat Zakupów

Email:
Email:
malgorzata.horbaczewska@enea.pl

Tel:
Tel:
+48 618843084
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
408661-2016


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo