Przebudowa linii napowietrznej 110 kV Kromolice – Nagradowice – Kromolice – Swarzędz oraz Kromolice – Gądki wraz z budową RS 110 Garaszewo w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego aglomeracji.

Buyer: Enea Operator Sp. z o.o.


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa linii napowietrznej 110 kV Kromolice – Nagradowice – Kromolice – Swarzędz oraz Kromolice – Gądki wraz z budową RS 110 Garaszewo w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego aglomeracji poznańskiej oraz budowa linii napowietrznej dwutorowej w relacji Nagradowice – RS Garaszewo. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajdować się będzie w SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego wskazanej w sekcji I.3) Komunikacja – Ogłoszenia.

Country:
Country:
Poland

Published:
Published date:
Nov 19 2016

Deadline:
Deadline:
Dec 30 2016

CPVs:
CPVs:
45000000 - Construction work

Address:
Address:
ul. Strzeszyńska 58
Poznań
Poland

Location:
Location:
Poznań

Contact:
Contact:
Departament Logistyki i Zakupów/Biuro Zamówień i Zakupów/Referat Zakupów

Email:
Email:
malgorzata.horbaczewska@enea.pl

Tel:
Tel:
+48 618843084
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
408661-2016


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo