Roboty budowlane

Buyer: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
1. Przebudowa istniejącego lądowiska śmigłowców ratunkowych Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez: Pro Studio Pracowania Projektowa Sp. z o.o. ul. Górczewska 181 lok. 507 B, 01-459 Warszawa – Etap I.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 etapy:
I etap: Wykonanie przebudowy istniejącego lądowiska śmigłowców ratunkowych Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie,
II etap: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Szpitala Wojewódzkiego na poziomie pierwszego piętra z wykorzystaniem powstałej nowej powierzchni dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego”,
III etap: Zakup wyposażenia medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie,
IV etap: Zakup wyposażenia niemedycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.
3. Podstawą wykonania robót budowlanych jest Dokumentacja pn. „Przebudowa istniejącego lądowiska śmigłowców ratunkowych Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie”.w skład której wchodzą: Projekt Budowlany;Projekt Wykonawczy;Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;Przedmiar Robót; Opinia Geotechniczna. Badanie podłoża gruntowego do celów projektowych;
4. Wartością zamówienia jest łączna wartość wszystkich zamówienia, Zamawiający udziela zamówienia w częściach z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania.

Country:
Country:
Poland

Published:
Published date:
Apr 05 2017

Deadline:
Deadline:
May 15 2017

CPVs:
CPVs:
45000000 - Construction work
45216120 - Construction work for buildings relating to emergency services
45311000 - Electrical wiring and fitting work
45233250 - Surfacing work except for roads
45235110 - Construction work for airfields
45235111 - Airfield pavement construction work

Address:
Address:
ul. Lwowska 178a
Tarnów
Poland

Location:
Location:
Tarnów

Contact:
Contact:
Dział Logistyki

Email:
Email:
anowicka@lukasz.med.pl

Tel:
Tel:
+48 146315460
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
125511-2017


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo