Εργαλεία χειρουργείου

Buyer: Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια χειρουργικών εργαλείων-οργάνων συσκευών ενδοσκοπικών επεμβάσεων για το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας (Νοσοκομειακή μονάδα Αγρινίου και Νοσοκομειακή μονάδα Μεσολογγίου) με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφοράς μόνο βάσει τιμής.
Το εκτιμώμενο ποσό των υπό προμήθεια ειδών ανέρχεται συνολικά στο ύψος των 322 893,46 EUR χωρίς ΦΠΑ και 400 387,89 EUR συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % , τα οποία θα καλύψουν τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας (της Νοσηλευτική Μονάδας Αγρινίου και της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου για ένα (1) έτος, [με αποκλειστικό δικαίωμα του νοσοκομείου για άσκηση ετήσιας παράτασης (προαίρεση)], όποιο εκ των δύο ορίων –ποσό ή χρόνος- επέλθει πρώτο.

Country:
Country:
Greece

Published:
Published date:
May 30 2017

Deadline:
Deadline:
Jun 28 2017

CPVs:
CPVs:
33162200 - Operating-theatre instruments
33162200 - Operating-theatre instruments

Address:
Address:
3ο χλμ Ε.Ο. Αγρινίου-Αντιρίου
Αγρίνιο
Greece

Location:
Location:
Αγρίνιο

Email:
Email:
GNAPROM@GMAIL.COM

Tel:
Tel:
+30 2641361221
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
203881-2017


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo