Εργαλεία χειρουργείου

Buyer: Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια χειρουργικών εργαλείων-οργάνων συσκευών ενδοσκοπικών επεμβάσεων για το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας (Νοσοκομειακή μονάδα Αγρινίου και Νοσοκομειακή μονάδα Μεσολογγίου) με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης μόνο βάση τιμής.
Προϋπολογισμός Χωρίς ΦΠΑ: 322 893,46 EUR συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος τυχόν άσκησης ετήσιας παράτασης (προαίρεση), (161 446,73 EUR Π/Υ ενός έτους + 161 446,73 EUR η ετήσια παράταση)
Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24 %: 400 387,89 EUR συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος τυχόν άσκησης ετήσιας παράτασης (προαίρεση), (200 193,95 EUR Π/Υ για ένα έτος + 200 193,95 EUR η ετήσια παράταση).

Country:
Country:
Greece

Published:
Published date:
May 30 2017

Deadline:
Deadline:
Jun 28 2017

CPVs:
CPVs:
33162200 - Operating-theatre instruments
33162200 - Operating-theatre instruments

Address:
Address:
3ο χλμ Ε.Ο. Αγρινίου-Αντιρίου
Αγρίνιο
Greece

Location:
Location:
Αγρίνιο

Email:
Email:
GNAPROM@GMAIL.COM

Tel:
Tel:
+30 2641361221
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
203881-2017


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo