Застрахователни услуги

Buyer: Южноцентрално държавно предприятие-Смолян, ТП „ДЛС-Тракия“


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
„Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на ЮЦДП-Смолян и териториалните му поделения, попадащи в териториалния обхват на област Пловдив, по обособени позиции за срок от 24 месеца“.
„Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на ЮЦДП-Смолян и териториалните му поделения, попадащи в териториалния обхват на област Пловдив, по обособени позиции за срок от 24 месеца“.
„Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на ЮЦДП-Смолян и териториалните му поделения, попадащи в териториалния обхват на област Пловдив, по обособени позиции за срок от 24 месеца“.
„Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на ЮЦДП-Смолян и териториалните му поделения, попадащи в териториалния обхват на област Пловдив, по обособени позиции за срок от 24 месеца“.

Country:
Country:
Bulgaria

Published:
Published date:
Sep 21 2017

Deadline:
Deadline:
Oct 24 2017

CPVs:
CPVs:
66510000 - Insurance services
66510000 - Insurance services

Address:
Address:
общ. Раковски, обл. Пловдив
Стряма
Bulgaria

Location:
Location:
Стряма

Contact:
Contact:
Марин Поповски

Email:
Email:
dlstrakia@ucdp-smolian.com

Tel:
Tel:
+359 885106225

URL:
URL:
http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=748OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
370667-2017


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo