Podnikové zdravotné služby

Buyer: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Predmetom zákazky je zabezpečenie výkonu pracovnej zdravotnej služby v podmienkach Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s. podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov, Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 208/2014 Z. z. o podrobnostiach, o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť.
Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Country:
Country:
Slovakia

Published:
Published date:
Oct 31 2014

Deadline:
Deadline:
Dec 15 2014

Value:
Value:
EUR 29,012,390


CPVs:
CPVs:
85147000 - Company health services

Address:
Address:
Tomášikova 22
Bratislava-Ružinov
Slovakia

Location:
Location:
Bratislava-Ružinov

Contact:
Contact:
Mgr. Bibiána Lovičová

Email:
Email:
lovicova.bibiana@javys.sk

Tel:
Tel:
+421 335315219
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
372129-2014


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo