Nadzór nad robotami budowlanymi

Buyer: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Zadanie 1: Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu określonym w dokumentacji projektowej na: „Budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów – Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew – odcinek I od km 0+000 do km 8+462”.
W ramach niniejszego zamówienia nadzór inwestorski obejmuje między innymi:
1) nadzór nad robotami drogowymi,
2) nadzór nad robotami związanymi z drogowymi obiektami inżynierskimi,
3) nadzór nad robotami związanymi z branżą sanitarną,
4) nadzór nad robotami związanymi z branżą gazową,
5) nadzór nad robotami związanymi z branżą elektroenergetyczną,
6) nadzór nad robotami związanymi z branżą telekomunikacyjną,
7) geodetę,
8) asystenta ds. rozliczeń,
9) nadzór przyrodniczy w postaci specjalisty przyrodnika,
10) nadzór herpetologiczny w postaci specjalisty herpetologa,
11) nadzór archeologiczny.
Zadanie 2: Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu określonym w dokumentacji projektowej na: „Budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów – Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew – odcinek II od km 8+462 do km 32+614”.
W ramach niniejszego zamówienia nadzór inwestorski obejmuje między innymi:
1) nadzór nad robotami drogowymi,
2) nadzór nad robotami związanymi z drogowymi obiektami inżynierskimi,
3) nadzór nad robotami związanymi z branżą sanitarną,
4) nadzór nad robotami związanymi z branżą elektroenergetyczną,
5) nadzór nad robotami związanymi z branżą telekomunikacyjną,
6) geodetę,
7) asystenta ds. rozliczeń,
8) nadzór przyrodniczy w postaci specjalisty przyrodnika,
9) nadzór herpetologiczny w postaci specjalisty herpetologa,
10) nadzór archeologiczny.

Country:
Country:
Poland

Published:
Published date:
Jun 07 2017

Deadline:
Deadline:
Jul 18 2017

CPVs:
CPVs:
71247000 - Supervision of building work
71247000 - Supervision of building work

Address:
Address:
ul. Elewatorska 6
Białystok
Poland

Location:
Location:
Białystok

Contact:
Contact:
Małgorzata Tomkiel

Email:
Email:
wzp@pzdw.wrotapodlasia.pl

Tel:
Tel:
+48 856767139
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
215347-2017


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo