Dodatkowe usługi biurowe

Buyer: Gmina Suchań


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Zakres zamówienia publicznego obejmuje realizację usługi polegającej na organizacji i prowadzeniu biura wraz z zatrudnieniem pracowników biurowych i opracowywaniem dokumentów związanych z czynnościami wykonywanymi przez funkcjonariuszy straży gminnej w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach publicznych w gminie Suchań na podstawie zdjęć pojazdów, wykonanych przez urządzenia samorejestrujące zamontowane na dwóch masztach stacjonarnych na drodze nr 10 w miejscowości Suchań i Wapnica oraz jedno urządzenie mobilne i otrzymanych informacji o właścicielu pojazdu.

Country:
Country:
Poland

Published:
Published date:
Oct 20 2012

Deadline:
Deadline:
Dec 10 2012

CPVs:
CPVs:
79500000 - Office-support services

Address:
Address:
ul. Pomorska 72
Suchań
Poland

Location:
Location:
Suchań

Contact:
Contact:
Krzysztof Siwek

Email:
Email:
sekretariat@suchan.pl

Tel:
Tel:
+48 915624015
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
334186-2012


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo