Opracowanie i wdrożenie Systemów Dziedzinowych realizowanych w ramach projektu Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.

Buyer: Województwo Mazowieckie


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie i wdrożenie siedmiu Systemów Dziedzinowych oraz dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego do Jednostek Samorządu Terytorialnego województwa mazowieckiego będących Partnerami w projekcie „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”, wpisanego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w działaniu 2.2 „Rozwój e-usług”. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, dostarczenia i wdrożenia następujących Systemów Dziedzinowych w ilościach określonych poniżej:a. System do obsługi ewidencji nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego – 272 szt.b. System do obsługi zamówień publicznych – 282 szt.c. System do obsługi prac rady Powiatu/Gminy – 281 szt.d. System ewidencji zabytków – 257 szt.e. System do obsługi ewidencji zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 242 szt.f. System ewidencji zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym i na zajęcie pasa drogowego – 274 szt.g. System do gospodarowania odpadami komunalnymi – 109 szt.Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do wskazanych przez Zamawiającego Partnerów Projektu i zainstalowania sprzętu komputerowego.

Country:
Country:
Poland

Published:
Published date:
Apr 11 2014

Deadline:
Deadline:
May 19 2014

CPVs:
CPVs:
72268000 - Software supply services

Address:
Address:
ul. Jagiellońska 26
Warszawa
Poland

Location:
Location:
Warszawa

Contact:
Contact:
Krzysztof Strachota-Osiński

Email:
Email:
marta.kowalczyk@mazovia.pl

Tel:
Tel:
+48 225979041
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
124248-2014


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo