Usługi dostawy oprogramowania

Buyer: Województwo Mazowieckie


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie i wdrożenie siedmiu Systemów Dziedzinowych oraz dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego do Jednostek Samorządu Terytorialnego województwa mazowieckiego będących Partnerami w projekcie „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”, wpisanego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w działaniu 2.2 „Rozwój e-usług”. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, dostarczenia i wdrożenia następujących Systemów Dziedzinowych w ilościach określonych poniżej:
a. System do obsługi ewidencji nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego – 272 szt.
b. System do obsługi zamówień publicznych – 282 szt.
c. System do obsługi prac rady Powiatu/Gminy – 281 szt.
d. System ewidencji zabytków – 257 szt.
e. System do obsługi ewidencji zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 242 szt.
f. System ewidencji zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym i na zajęcie pasa drogowego – 274 szt.
g. System do gospodarowania odpadami komunalnymi – 109 szt.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do wskazanych przez Zamawiającego Partnerów Projektu i zainstalowania sprzętu komputerowego.

Country:
Country:
Poland

Published:
Published date:
Apr 11 2014

Deadline:
Deadline:
May 19 2014

Value:
Value:
PLN 2,706,332,439


CPVs:
CPVs:
72268000 - Software supply services
72263000 - Software implementation services
72265000 - Software configuration services
72212000 - Programming services of application software
48000000 - Software package and information systems
72000000 - IT services: consulting, software development, Internet and support
72250000 - System and support services
72260000 - Software-related services
72267000 - Software maintenance and repair services
30236000 - Miscellaneous computer equipment
30236100 - Memory-expansion equipment
30236200 - Data-processing equipment
30211500 - Central processing unit (CPU) or processors
51611100 - Hardware installation services
48761000 - Anti-virus software package

Address:
Address:
ul. Jagiellońska 26
Warszawa
Poland

Location:
Location:
Warszawa

Contact:
Contact:
Krzysztof Strachota-Osiński

Email:
Email:
marta.kowalczyk@mazovia.pl

Tel:
Tel:
+48 225979041
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
124248-2014


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo