Opracowanie dokumentacji przedprojektowej pn. „Prace na linii kolejowej nr 208 na odc. Grudziądz-Tuchola-granica województwa” i „Rewitalizacja linii kolejowej nr 208 i 33 na odc. Grudziądz – Brodnica.

Buyer: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Zakres rzeczowy do realizacji: 1.Zakres rzeczowy dokumentacji przedprojektowej Faza I – Definicja celów projektu, potencjału rynku i możliwych wariantów inwestycyjnych Etap I – Metodyka realizacji zamówienia. Etap II – Prognozy społeczno-gospodarcze i analizy rynku usług transportowych. Etap III – Analiza stanu istniejącego infrastruktury kolejowej i taboru. Etap IV – Analizy marketingowe i ruchowe wariantów inwestycyjnych oraz Podsumowanie Fazy I. Faza II – Wybór wariantu realizacji inwestycji Etap V – Analizy techniczne wszystkich wariantów inwestycyjnych projektu, wraz z oszacowaniem kosztów. Etap VI – Analiza środowiskowa. Etap VII – Analiza kosztów i korzyści oraz Podsumowanie Fazy II. Realizacja poniższych etapów jest opcjonalna i zależy od wyników Studium Wykonalności i decyzji Zamawiającego. Faza III – Przygotowanie dokumentacji następnych etapów realizacji inwestycji Etap VIII – Dokumentacja środowiskowa. Etap VIII a – Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Etap VIII b – Postanowienia o (braku) konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Etap VIII c – Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Etap IX – Opracowanie dokumentacji do następnych etapów realizacji projektu. Etap X – Opracowanie PFU. Etap XI – Opracowanie Rezultatów Studium Wykonalności. Kod CPV: 71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze analizy Szczegółowy zakres czynności Wykonawcy przedstawiony został w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

Country:
Country:
Poland

Published:
Published date:
Dec 21 2016

Deadline:
Deadline:
Jan 31 2017

CPVs:
CPVs:
71240000 - Architectural, engineering and planning services

Address:
Address:
ul. Targowa 74
Warszawa
Poland

Location:
Location:
Warszawa

Contact:
Contact:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region Północny, ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdańsk

Email:
Email:
jadwiga.flis@plk-sa.pl

Tel:
Tel:
+48 587213268
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
450061-2016


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo