Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Buyer: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, składającej się z: koncepcji, karty informacyjnej, operatu wodno-prawnego, projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji administracyjnych dla potrzeb zadania pod nazwą:
„Makroniwelacja i rekultywacja ZW Sulejów wraz z udrożnieniem partii cofkowej do km 159+300 - praca dokumentacyjna” Etap I - Udrożnienie partii cofkowej ZW Sulejów do km 159+300;
gm. Sulejów, pow. Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie.
Przedmiot zamówienia obejmuje również niezbędny zakres badań, pomiarów, inwentaryzację stanu istniejącego, mapę do celów projektowych oraz uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne na poszczególnych etapach realizacji zamówienia.

Country:
Country:
Poland

Published:
Published date:
Mar 14 2013

Deadline:
Deadline:
Apr 22 2013

Value:
Value:
PLN 48,780,488


CPVs:
CPVs:
71322000 - Engineering design services for the construction of civil engineering works

Address:
Address:
ul. Zarzecze 13 B
Warszawa
Poland

Location:
Location:
Warszawa

Contact:
Contact:
Andrzej Sokoliński

Email:
Email:
przetargi@warszawa.rzgw.gov.pl

Tel:
Tel:
+48 225870360
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
085373-2013


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo