OFA-Medisinsk forbruksmateriell

Buyer: Vest-Agder fylkeskommune


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Offentlige fellesinnkjøp på Agder, OFA, ønsker å gjennomføre en konkurranse som vil omhandle medisinsk forbruksmateriell med tilhørende leveranse, kvalitative tjenester, rådgivning og opplæring. For utfyllende informasjon om prosessen så langt viser vi til veiledende kunngjøring, invitasjon til dialog og referat fra dialog. Vi vil i første omgang gjennomføre en kvalifikasjon og utvelgelse av inntil 3 tilbydere. Disse tilbyderne vil bli invitert til å levere et tilbud på de varer og tjenester som konkurransen inneholder. Når tilbudene er mottatt vil det bli gjennomført avklaringer og/eller forhandlingsmøter etter oppdragsgivers ønske. Første trinn vil basere seg på en utvelgelse av inntil 3 tilbydere, jf. anskaffelsesforskriftens § 16 - 2. Det fremkommer eksplisitt i konkurransens KGV-verktøy hva som er kvalifikasjonskrav og hva som er utvelgelseskriterier.

Country:
Country:
Norway

Published:
Published date:
Apr 15 2018

Deadline:
Deadline:
Apr 27 2018
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
2018-902586


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo