OFA-Medisinsk forbruksmateriell

Buyer: OFA - Konkurranseportal


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Offentlige fellesinnkjøp på Agder, OFA, ønsker å gjennomføre en konkurranse som vil omhandle medisinsk forbruksmateriell med tilhørende leveranse, kvalitative tjenester, rådgivning og opplæring.
OFA består av 24 kommuner i Aust- og Vest-Agder hvor samtlige er likestilte hva gjelder prioritering og forpliktelse fra leverandøren. I denne konkrete anskaffelsen forplikter 21 av 24 kommuner seg til selve avtalen, mens de tre resterende vil ha en opsjon på å tiltre på et senere tidspunkt.
For utfyllende informasjon om prosessen så langt viser vi til veiledende kunngjøring, invitasjon til dialog og referat fra dialog.
Vi vil i første omgang gjennomføre en utvelgelse av inntil 3 tilbydere for deretter å gjennomføre en eller flere forhandlingsmøter med disse. Første trinn vil basere seg på en utvelgelse av inntil 3 tilbydere, jf. anskaffelsesforskriftens § 16 - 2.

Country:
Country:
Norway

Published:
Published date:
Sep 01 2018

Deadline:
Deadline:
Jun 05 2018

CPVs:
CPVs:
33140000 - Medical consumables
33751000 - Disposable nappies
33141320 - Medical needles
33100000 - Medical equipments
33141114 - Medical gauze
33190000 - Miscellaneous medical devices and products

Contact:
Contact:
Sturle Hamre
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
181775


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo