Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Buyer: Miasto Kraśnik


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
1. Przedmiotem zamówienia jest:1) realizacja usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta Kraśnik,2) utworzenie, utrzymanie i obsługa dwóch punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta Kraśnik wraz z zagospodarowaniem zebranych odpadów komunalnych,3) wyposażenie właścicieli nieruchomości zamieszkałych w urządzenia do gromadzenia odpadów (pojemniki, kontenery, worki) najpóźniej 7 dni przed pierwszym planowanym terminem odbioru odpadów wynikającym z harmonogramu odbioru,4) usunięcie 60 Mg odpadów zmieszanych pochodzących z uprzątnięcia dzikich wysypisk znajdujących się na terenie Miasta Kraśnik.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.

Country:
Country:
Poland

Published:
Published date:
May 11 2016

Deadline:
Deadline:
Jun 16 2016

CPVs:
CPVs:
90500000 - Refuse and waste related services

Address:
Address:
ul. Lubelska 84
Kraśnik
Poland

Location:
Location:
Kraśnik

Contact:
Contact:
Agnieszka Kulik

Email:
Email:
zp@krasnik.eu

Tel:
Tel:
+48 818251540
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
161647-2016


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo