Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pruszcz Gdański.

Buyer: Gmina Pruszcz Gdański


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pruszcz Gdański oraz wyposażenie tych nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz w urządzenia (pojemniki i worki) do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Do obowiązków Wykonawcy należy także: wyposażenie punktów na terenie gminy Pruszcz Gdański w odpowiednie pojemniki, w których będą gromadzone baterie; organizacja, utrzymanie i obsługa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie Gminy Pruszcz Gdański oraz zagospodarowanie selektywnie zebranych w nim odpadów tj. metale, odpady wielomateriałowe, tekstylia, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady ulegające biodegradacji w tym zielone oraz nadmiar tworzyw sztucznych, szkła i papieru; zorganizowanie objazdowych zbiórek odpadów tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz mebli i innych odpadów wielkogabarytowych.2. Szczegółowy zakres zamówienia opisany został w załączniku nr 1 do SIWZ.

Country:
Country:
Poland

Published:
Published date:
Mar 20 2013

Deadline:
Deadline:
Apr 29 2013

CPVs:
CPVs:
90500000 - Refuse and waste related services

Address:
Address:
Wojska Polskiego 30
Pruszcz Gdański
Poland

Location:
Location:
Pruszcz Gdański

Contact:
Contact:
Beata Rembisz

Email:
Email:
zamowienia@pruszczgdanski.pl

Tel:
Tel:
+48 586929420
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
092463-2013


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo