Storitve na področju kmetijstva, gozdarstva, hortikulture, akvakulture in čebelarstva

Buyer: MKGP


Share this: Share this page using Twitter Share this page using LinkedIn Share this page using Facebook Share this page using Google Share this page using emailDescription:
Description:
Skladno z Uredbo Sveta (ES) št. 1698/2005 in Uredbo Komisije (ES) št. 1974/2006 je vrednotenje namenjeno izboljšanju kakovosti, učinkovitosti in uspešnosti izvajanja programov razvoja podeželja. Z vrednotenjem se oceni vpliv programov z vidika strateških smernic Skupnosti in težav pri razvoju podeželja, značilnih za zadevne države članice in regije, ob upoštevanju zahtev po trajnostnem razvoju, vpliv na okolje in izpolnjevanje zahtev ustrezne zakonodaje Skupnosti. Dejavnosti vrednotenja se ustrezno organizirajo v okviru držav članic. Naknadno vrednotenje izvajajo neodvisni strokovnjaki za vrednotenje. Pri naknadnem vrednotenju se upošteva rezultate predhodnega in vmesnega vrednotenja ter sprotnih vrednotenj PRP 2007–2013.
Naknadno vrednotenje PRP 2007–2013 se, v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 807/2014, predloži Komisiji najkasneje do 31.12.2016.

Country:
Country:
Slovenia

Published:
Published date:
Oct 14 2015

Deadline:
Deadline:
Nov 19 2015

CPVs:
CPVs:
77000000 - Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services
77100000 - Agricultural services
77110000 - Services incidental to agricultural production

Address:
Address:
Dunajska cesta 22
Ljubljana
Slovenia

Location:
Location:
Ljubljana

Contact:
Contact:
Alenka Kavčič

Email:
Email:
alenka.kavcic@gov.si

Tel:
Tel:
+386 4789126
OC ID:
Open Contracts ID:

Saved on:
Saved on:

Source ID:
Source ID:
361447-2015


Mail icon: Send an email to Open Opps Twitter logo: Open Opps Twitter page LinkedIn logo: Open Opps LinkedIn page Facebook logo: Open Opps Facebook page


Open Contracting Logo   Open Data Logo